Openbare verlichting Het beheer van de openbare verlichting is uitgezet via de gemeente Leeuwarden. De gemeente Leeuwarderadeel is voor het beheer van de openbare verlichting (net als de meerderheid van de Friese gemeenten en de provincie) aangesloten bij Stichting OV Fryslan. Het beheer is vastgelegd in een bestek dat is aangenomen door ZIUT. Deze overeenkomst was vast tot eind 2016 met de intentie om minimaal te continueren tot 2018. De gezamenlijke inkoop van energie voor onder andere de openbare verlichting is eveneens geregeld via de Stichting OV Fryslan. In 2016 is in totaal opdracht verstrekt voor het vervangen van 158 stuks conventionele verlichtingsarmaturen door energiezuinige en onderhoudsarme LED verlichting. Hierdoor is de lijst met te vervangen conventionele armaturen en de reservelijst van lichtmasten afgewerkt. Voor het lopende jaar zal op basis van stroomverbruik en leeftijd een nieuwe lijst met te vervangen conventionele armaturen worden opgesteld en zal een start worden gemaakt met het vervangen van deze armaturen. De raad van Leeuwarderadeel heeft in een amendement gevraagd om een onderzoek naar de werking van de nachtbranders in de gemeente. De resultaten hiervan worden uitgewerkt en voorgelegd aan de raad. WAT GAAT HET KOSTEN - - Lasten: 210: Extra kosten ad 10.000 zijn geraamd voor de voorbereiding reconstructie kruispunt Wythüs- terwei. Deze kosten worden gedekt door een onttrekking uit de algemene reserve, waar een over schot van een eerdere herinrichting naar toe is gebracht. 210: Bij motie van de raad van 10 november 2016 is een onderzoek gevraagd naar de openbare ver lichting. De kosten bedragen 5.675. Het rapport wordt binnenkort verwacht. Nr. Functie Begroting 2017 t/m 3e wijziging Wijziging, 8egroting na wijziging 210 Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen 1.151.388 15.675 1.167.063 221 Binnenhavens en watenwegen 181.737 181.737 722 Riolering 687.552 687.552 lasten 2.020.677 15.675 2.036.352 210 Wegen, straten, pleinen en verkeersmaatregelen 2.749 2.749 221 Binnenhavens en waterwegen 722 Riolering 22.828 22.828 726 Baten rioolheffing 908.750 908.750 baten 934.327 934.327 Saldo •1.086.350 -15.675 -1.102.025

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 251