Programma 4 - Lokale economie Portefeuillehouder: Mevr. R. v.d. Meulen-v.d. Ende Cluster: VROM Het programma Lokale economie omvat vooral het scheppen van de condities voor een goed functio nerend bedrijfsleven. WAT WILLEN WE BEREIKEN Condities scheppen voor een goed functionerend en gezond bedrijfsleven dat naar de aard en schaal is afgestemd op de centrumfunctie die Leeuwarderadeel in het algemeen en Stiens in het bijzonder, in meer dan alleen economisch opzicht inneemt. Bij concrete vragen om locaties zullen we waar mogelijk maatwerk leveren. WAT HEBBEN WE GEDAAN IN 2017 Scheppen van randvoorwaarden die kans op behoud en groei van werkgelegenheid bieden Gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers en bedrijfscontacten Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 252