Scheppen van randvoorwaarden die kans op behoud en groei van werkgelegenheid bieden De gemeente Leeuwarden, gemeente Leeuwarderadeel en de Ondernemersvereniging Leeuwarde- radeel werken samen aan het opstellen van een visie op het winkelgebied Stiens met als doel: 'Stiens heeft nu een vitaal dorpscentrum; hoe zorgen we er met elkaar voor dat dit dorpscentrum vitaal blijft?' Gemeentelijke dienstverlening aan ondernemers Bedrijfscontacten Dit loopt volgens begroting. Keurmerk Veilig Ondernemen In 2018 kan winkelgebied Stiens de audit doen voor verwerving van de 4e ster. De uitvoering van de maatregelen is kostenneutraal dan wel passend in het reguliere onderhoudsprogramma van de gemeente. Voorwaarde voor KVO-certificering is dat zowel ondernemers als brandweer, politie en gemeente deelnemen aan het project. De OVL heeft in januari 2016 aangegeven haar achterban te willen raadplegen over voortzetting van het KVO-traject. Eind 2016 is in overleg met de ondernemersvereniging ervoor gekozen dit door te zetten. Dit jaar komen hiervoor de benodigde werkgroepen bijeen. WAT GAAT HET KOSTEN - - - - Lasten: 310: Door het leegkomen van het gemeentehuis is een oplossing nodig voor de stroomvoorziening voor de weekmarkt, de kermis en de viskraam. Voorzien is de aanleg van een stroomkast, waarvan de kosten op termijn worden terugverdiend. De investering wordt gedekt vanuit de algemene reserve; zie de toelichting bij prg. 10. Nr. Functie Begroting 2017 t/m 3e wijziging Wijziging Begroting na wijziging 310 Handel, ambacht en industrie 61.025 7.800 68.825 311 Baten marktgelden 330 Nutsbedrijven 1.323 1.323 340 Agrarische productie en ontginning 56.085 56.085 lasten 118.434 7.800 126.234 310 Handel, ambachten industrie 30.593 30.593 311 Baten marktgelden 11.640 11.640 330 Nutsbedrijven 340 Agrarische productie en ontginning 11.250 11.250 baten 53.483 53.483 Saldo -64.951 -7.800 -72.751

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 253