O Programma 6 - Sport, recreatie en cultuur Portefeuillehouder: Mevr. R. v.d. Meulen-v.d. Ende Cluster: Publiekszaken Het programma omvat de voorzieningen op de gebieden sport, recreatie, cultuur en kunst. WAT WILLEN WE BEREIKEN In Leeuwarderadeel is er een scala aan sportvoorzieningen van uitstekende kwaliteit. De talrijke sportverenigingen die de gemeente kent alsmede individuele sporters maken daar intensief gebruik van. Er is ons alles aan gelegen om deze sportvoorzieningen in stand te houden zowel kwantitatief als kwalitatief. Om met name de doelgroep jeugd meer aan het bewegen te krijgen is een goed sportklimaat een eerste vereiste. Uitingen van kunst en cultuur worden bevorderd en in stand gehouden. WAT HEBBEN WE GEDAAN IN 2017 Inzet van buurtsportcoach(es) (Brede impuls combinatiefuncties) Stimulering van kunst en cultuur Instandhouding subsidies amateuristische kunstbeoefening Bevordering Recreatie en Toerisme 14

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 256