Programma 7 - Sociaal domein Portefeuillehouder: Dhr. C. Vos Cluster: Publiekszaken Dit programma gaat over de gemeentelijke verantwoordelijkheid in het sociale domein. Een verantwoordelijkheid voor zorg (Wet maatschappelijke ondersteuning), jeugd (Jeugdwet) en werk (Participatiewet). WAT WILLEN WE BEREIKEN We willen bereiken dat de inwoners van Leeuwarderadeel zorg krijgen die nodig en passend is. Dat betekent maatwerk. Met inwoners én hun betrokken omgeving (mensen die belangrijk vinden dat het goed met je gaat) kijken we naar wat iemand wél kan, wat de beste oplossing is met als resultaat een plan van de mensen zelf. We noemen dit samenredzaamheid. Noodzakelijk om dit te kunnen bereiken is: Een sterk gebiedsteam dat het werken met groepsplannen heeft ontwikkeld tot een specialiteit en belangrijkste werkwijze; Een sterke en betrokken mienskip die eventueel in samenwerking met maatschappelijke organisaties, GGD Fryslan en opbouwwerk, vanzelfsprekend eenvoudige zorgvragen opvangt. Dit noemen we preventie; Een goede verbinding tussen gebiedsteam en die mienskip (dorpen, sleutelfiguren, maatschappelijke organisaties, GGD Fryslan, opbouwwerk); Een goede samenwerking tussen gebiedsteam en eerstelijnszorg (vooral huisartsen) om direct doorverwijzen van inwoners naar specialistische hulp te voorkomen; Een jaar voor de herindeling van de gemeente Leeuwarderadeel met de gemeente Leeuwarden bekijken we dat wat we willen bereiken ook vooral vanuit dat perspectief. We willen laten zien dat we in het sociaal domein op een vernieuwende manier werken. Een manier die past bij de beoogde transformatie in het sociaal domein en die past bij de aard en schaal van onze gemeente. Die manier van werken willen we, ook als we straks bij Leeuwarden horen, graag doorzetten voor dit gebied. Uitgangspunt van de raad van Leeuwarderadeel is dat het werk in het sociale domein budget neutraal uitgevoerd wordt. Dat betekent dat het budget dat we hiervoor van het Rijk ontvangen

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 259