Programma 8 - Milieu en Afval Portefeuillehouder: Mevr. G. Visser Cluster: VROM Het programma Milieu en Afval omvat afvalverwijdering en -verwerking en milieubeheer. WAT WILLEN WE BEREIKEN Een schone en hygiënische leefomgeving en een vermindering van de belasting van het milieu. WAT HEBBEN WE GEDAAN IN 2017 Betere scheiding van afval Aandacht voor zwerfafval Betere scheiding van afval De afvalkalender 2017 is verspreid in de gemeente. In een passage van de afvalkalender wordt de kringloop benoemd om bewoners te attenderen op hergebruik van goederen. De milieustraat heeft een goede inrichting en biedt hierdoor goede mogelijkheden tot scheiding van afvalfracties. Op 24 en 25 maart is de compostactie gehouden op de milieustraat, wat tevoren in de Stienser is gepubliceerd. De gemeenten van Noordwest Friesland hebben eind 2016 de voorbereiding opgestart om de samenwerking van de milieustraten in 2017 vorm te geven. De Afvalapp is dit jaar geïntroduceerd. De Afvalapp bevat onder andere een afvalkalender met een reminderfunctie voor het plaatsen van de bakken aan de weg. Het heeft een scheidingswijzer en via

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 263