O O Lasten: 721: Omdat deze mutatie budgettair neutraal verloopt is die in het overzicht niet zichtbaar, maar vanwege het grotere aanbod van hout stijgen de kosten van verwerking ervan met 14.100. Dit wordt verrekend met de dotatie aan de desbetreffende voorziening. 723: Begin dit jaar is een tank gesaneerd aan de Moundyk. We konden daarbij meeliften op de werkzaamheden die door de provincie werden verricht aan de weg en de bermen. 23

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 265