O Lasten: 810: Een budgetverhoging met 8.100 is nodig vanwege de uitkering van planschade (BrĂªgeleane.) 821: Op grond van een motie van de raad tijdens de begrotingsbehandeling op 10 november 2016 wordt een bedrag beschikbaar gesteld voor het plaatsen van AED's. Baten: 823: Door de uitgifte van kavels Steenslan wordt (incidenteel) een substantieel hogere opbrengst verwacht aan leges omgevingsvergunningen (bouwen.) 26

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 268