O 0 Begrotingswijziging BWN 2017 - 07 Leeuwarderadeel over en uit geen programma I °l Burger en Bestuur I o| Algemene dekkingsmiddelen I o l I 01 I I 0 I 0| I 0 I 01 Lasten Activiteit Subcategorie Ine Kenmerk Bedrag begroting Bedrag 2017 Bedrag 2018 Bedrag 2019 Bedrag 2020 Bedrag 2021 7910010 Algemene reserve 4600000 Storting aan reserves/voorzieningen Nee 0 39.570 53.000 0 0 0 0 Totaal lasten 39.570 53.000 0 0 0 0 Saldo -39.570 -53.000 0 Lasten Activiteit Subcategorie Ine Kenmerk Bedrag begroting Bedrag 2017 Bedrag 2018 Bedrag 2019 Bedrag 2020 Bedrag 2021 6005100 Bestuurlijke samenwerkinq 4343999 Overige kosten Nee 0 0 53.000 0 0 0 0 Totaal lasten 0 53.000 0 0 0 0 Saldo -53.000 0 0 Baten Activiteit Subcategorie Ine Kenmerk Bedrag begroting Bedrag 2017 Bedrag 2018 Bedrag 2019 Bedrag 2020 Bedrag 2021 6980100 Mutaties res. In verband met hoodf. 0 t/m 9 8600000 Onttrekking aan reserves Nee 0 218.958 53.000 0 0 0 0 Totaal baten 218.958 53.000 0 0 0 0 Saldo 218.958 53.000 0 0 Aldus vastgesteld door de raad van de Gemeente Leeuwarderadeel in zijn openbare vergadering van 22 juni 2017.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 275