De hear Dijkstra (FNP): Hy wiist derop dat de strukturele subsydzje fan tafel giet. De ynsidintele subsydzjes komme der dan foar yn it plak. Wethalder Van der Meulen: In 2018 is een overgangsjaar. Dan wijzigt er niets. Daarna krijgt men met een ander systeem te maken. Leeuwarden wil de DB's en verenigingen helpen zicht te krijgen op de toekomstige praktijk van subsidietoewijzing. Mocht in 2018 blijken dat iets niet goed gaat dan kan men dat in de nieuwe raad aangeven. DB stelt in de toekomstige situatie per jaar,vast wat er van het budget naar de vereniging gaat en niet voor een reeks van jaren. De foarsitter: Hij brengt de motie in stemming. De motie wordt met 2 stemmen voor (FNP 2) en 12 stemmen teeenfPvdA 4. CDA 3. GBL 3 en WD 2) verworpen. 20

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 283