Reactienota zienswijzen Bestemmingsplan Stiens - Vergroten parkeerterrein LidI

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 29