b. Indiener geeft aan dat de bestemming die aan de gronden is gegeven in dit bestemmingsplan, niet passend is. De bestemming voorziet niet alleen in een parkeerterrein maar ook in andere functies, (zienswijze punt 2.2) Reactie: Bij de vaststelling van een bestemmingsplan heeft de raad beleidsvrijheid om bestemmingen aan te wijzen en regels te geven die de raad uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening nodig acht. In het bestemmingsplan "Stiens" staat het beleid verwoord, op basis waarvan de keuze voor de bestemmingen in het dorp Stiens is gemaakt. Zoals op onderstaand fragment is te zien, heeft de kern van het dorp een "Centrum" bestemming. Ten noorden en zuiden hiervan ligt een "gemengde" bestemming. Het terrein van de bestaande Poiesz en Lidl (winkel én parkeerterrein) ligt binnen de gemengde bestemming. Om die reden is het logisch om de uitbreiding van het parkeerterrein dezelfde bestemming (en aanduiding) te geven als het bestaande terrein (winkel én parkeerterrein) van de supermarkten. 4

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 32