I. Indiener geeft in de zienswijze onder punt 10.1 t/m 10.7 aan dat hij de regels te uitgebreid vindt in relatie tot het beoogde parkeerterrein. Daarnaast mist indiener een regeling ten behoeve van een kwalitatief hoogwaardige erfafscheiding. Reactie: Zoals gesteld onder b sluit de systematiek van het leggen van de bestemming aan op de bestemming die de huidige winkels met parkeerterrein hebben. Er zijn inderdaad meer functies toegestaan, echter deze functies hebben bebouwing nodig. Zonder gebouw kunnen die functies niet uitgeoefend worden, er is geen bebouwing toegestaan, dus deze functies zijn praktisch niet mogelijk. Bovendien, Lidl is als eigenaar niet van plan andere functies dan detailhandel uit te oefenen. Op de gronden binnen het plangebied is qua bebouwing uitsluitend een stalling voor winkelwagens mogelijk, verder is er geen bebouwing toegestaan. Ook lichtmasten zullen, gelijk aan het bestaande parkeerterrein worden uitgevoerd. Zoals bij de nieuwste Lidl vestigingen worden de lichtmasten uitgevoerd in verlichting die zo goed als geen uitstraling heeft naar de omgeving, maar juist naar beneden stralen. Op die manier heeft de omgeving weinig tot geen hinder van de verlichting. Met betrekking tot een regeling voor hoogwaardige erfafscheiding: er is een regeling opgenomen voor de aanleg en instandhouding van een geluidsscherm. Dit scherm vormt tevens de erfafscheiding. Hier is er dus al sprake van een regeling. Voorstel conclusie zienswijze 1 De zienswijze vormt geen aanleiding het bestemmingsplan "Stiens - Vergroten parkeerterrein Lidl" aan te passen. 8

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 36