5. Conclusie De 3 ingediende zienswijzen vormen geen aanleiding het bestemmingsplan "Stiens - Vergroten parkeerterrein Lid!" aan te passen. 11

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 39