Begrotingswijziging BWN 2017 - 006 Subsidie Dorpsbelang Hijum renovatie Sportgebouw geen programma Lasten 0 I oT 0 I Wonen Lasten II I o? 0 I 0 I 0 i 0 I Algemene dekkingsmiddelen Baten Aldus vastgesteld door de raad van de Gemeente Leeuwarderadeel in zijn openbare vergadering van 22 juni 2017. Activiteit Subcategorie Ine Kenmerk Bedrag Bedrag Bedrag Bedrag Bedrag Bedrag begroting 2017 2018 2019 2020 2021 7910010 Algemene reserve 4600000 Storting aan reserves/voorzieningen Nee 0 39.570 22.255 0 0 0 0 Totaal lasten 39.570 22.255 0 0 0 0 Saldo -39.570 i -22.255 0 Activiteit Subcategorie ine Kenmerk Bedrag Bedrag Bedrag Bedrag Bedrag Bedrag begroting 2017 2018 2019 2020 2021 6821100 Dorpsvernieuwing 4425009 Subsidie dorpsbelangen Nee 0 0 22.255 0 0 0 0 Totaal lasten 0 22.255 0 0 0 Q j Saldo -22.255 Activiteit Subcategorie ine Kenmerk Bedrag begroting Bedrag 2017 Bedrag 2018 Bedrag 2019 Bedrag 2020 Bedrag 2021 6980100 Mutaties res. In verband met hoodf. 0 t/m 9 8600000 Onttrekking aan reserves Nee 0 218.958 22.255 0 0 0 0 Totaal baten 218.958 22.255 0 0 0 0 Saldo 218.958 22.255 0 0 0 0

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 45