De hear Van der Werff (PvdA): It kin breder makke wurde mei gersklinkerts derneist. De hear Dijkstra (FNP): Hy wiist op de oanpak mei gerskeien lykas by de Skrédyk. Wethalder Visser: Het wordt een diffuse discussie als men op de stoel gaat zitten van deskundigen. Strookjes zijn volgens de deskundigen niet de oplossing. Zij kan de suggestie van de graskeien meenemen, maar kan het gebruik ervan niet toezeggen in verband met eventuele veiligheid voor fietsers. Het tweede puntgroot onderhoud, krijgt volgens haar wel de instemming. Zij wil de ruimte om te bekijken wat mogelijk is, maar kan ook niets toezeggen in deze. De hear Dijkstra (FNP): Yn it amendemint stie in datum om it dit jier noch te realisearen. Yn septimber ferwachtet er in antwurd fan de wethalder. De foarsitter: Hij stelt vast dat op verzoek van de FNP het voorstel besluitvormend in de raadsvergadering van 7 september 2017 aan de orde komt. 9

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 51