FA Leeuwarderadeel JM ■GEMEENTE 13 Nr. 2017/23 De raad van de gemeente Leeuwarderadeel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Leeuwarderadeel d.d. 30 mei 2017; BESLUIT: Een besluit over de voorgelegde statuten van organisatie na fusie van Onderwijsgroep Fier en stichting Radius uit te stellen totdat er duidelijkheid is over de consequenties van de gemeentelijke herindelingen op het onderwijs en het toetsingskader na de gemeentelijke herindeling. Aldus besloten door de raad voornoemd in zijn openbarg vergadering van 22 junj 2017,

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 57