De foarsitter: Omdat ondertussen duidelijk is dat de heer Brouwer niet zal verschijnen, zal de motie door de heer Tilma voor het CDA ondertekend worden. De motie wordt unaniem aangenomen. De aangenomen motie zal de volgende dag naar de raad en het college van Leeuwarden gestuurd worden. 14

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 63