Bijlage 1 Vergelijking belastingdruk Leeuwarden - Leeuwarderadeel - Littenseradiel maart 2017 1. Inleiding Het uitgangspunt is dat de bestaande belastingdruk, de belastingsoorten en de tariefstructuur van de huidige gemeente Leeuwarden zoveel mogelijk ongewijzigd blijft. Dit betekent dat de inwoners en ondernemers van Leeuwarderadeel en Littenseradiel vanaf 2018 te maken zullen krijgen met andere belastingsoorten en andere tarieven. Deze bijlage geeft een indicatie van de verschuivingen in belastingdruk. 2. Belastingdruk Op de volgende pagina's zijn per categorie de verschillen in belastingdruk weergegeven. Bij deze voorbeelden is uitgegaan van een gemiddelde WOZ-waarden en een gemiddeld waterverbruik. De specifieke belastingdruk van een bedrijf of huishouden in Leeuwarden kunt u handig berekenen op de volgende website: https: leeuwardenlokalelastenmeter. nl/ Woningen: Het grondgebied dat wordt toegevoegd aan de gemeente Leeuwarden bevat bijna 5500 woningen. Het grootste deel betreft eigen woningen, 78%. Het aandeel huurwoningen is 22%. 80% van de huishoudens gaat minder betalen; 100% van de huishoudens met huurwoningen 75% van de huishoudens met eigen woning 20% van de huishoudens gaat meer betalen Eigen woning bezitters in Littenseradiel WenlitgMi Weatogsn belastingdruk omlaag: 4363 huishoudens r belastingdruk omhoog: 1115 huishoudens

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 66