Belastingdruk Leeuwarderadeel - Leeuwarden In de situatie na 1 januari 2018 betekent dit voor de burgers uit Leeuwarderadeel dat de belastingdruk voor een ieder afneemt. ■15% 3 VooffaacW?.sgageKoonshulshouden, huurwoning OZB OZB Afvalstoffen Rioolheffing Rioolheffing Gemeente eigenaar gebruiker heffing eigenaar gebruiker Totaa! Leeuwarderadeel €232,00 176,00 €408,00 Leeuwarden €168,17 €60,88 €229,05 Verschil 178,9S Voort>eeld2: meerpe Koonshuishouden, huurwoning OZB OZB Afvalstoffen Rioo! heffing Rioolheffing Gemeente eigenaar gebruiker heffing eigenaar gebruiker Totaal leeuwarderadeel €290,00 €235,00 €525,00 Leeuwarden €252,26 €91,32 €343,58 Verschil ■€181,42 Voorbeeld 3mee roe rseonshuish ouden. eisen woning, WOZ-waarde €220.000 OZB OZB Afvalstoffen Rioo|heffing Riooiheffing Gemeente eigenaar gebruiker heffing eigenaar gebruiker Totaal Leeuwarderadeel €488,29 €290,00 €235,00 €1.013,29 Leeuwarden €375,87 €252,26 €138,28 €91,32 €857,72 Verschil ■€155,57 Voorbeeld 4bedrijfspand in eigendom, WOZ-wamde €180.0001, waterverbruik 300m* OZB OZB Afvalstoffen Rioolheffing Riooiheffing Gemeente eigenaar gebruiker heffing eigenaar gebruiker Totaal Leeuwarderadeel €404,28 €338,76 €235,00, €978,04 Leeuwarden 746,39 €597,11 €108,22 195,84 €1.647,56 Verschil €669,52 Voorbeeld bedrijfspand huur, WOZ-waarde 180.0001 waterverbruik300m" OZB OZB Afvalstoffen Rioolheffing Rioolheffing Gemeente eigenaar gebruiker heffing eigenaar gebruiker Totaal Leeuwarderadeel €338.76 €235,00 €573,76 Leeuwarden €597,11 €195,84 €792,95 Verschil €219,19 Voorbeeld ft agrarisch bedrijfspand, WOZ-waarde €400.000, geen rioolaansluitfng OZB OZB Afvalstoffen Riooiheffing Koolheffing Gemeente eigenaar gebruiker heffing eigenaar gebruiker Totaal Leeuwarderadeel €898,4C €752,80 €1651,20 Leeuwarden €1.658,64 €1.326,92 €2.985,56 ■35% 68% Verschil €1.334,36 81% In Leeuwarderadeel zijn 4 van de 73 agrarische objecten (5%) aangesloten op het riool. Uitgaande van een gemiddeld waterverbruik van l,680m3 vallen de rioolheffingen dan 1.181 hoger uit. Het totaal aan belastingen naar de tarieven van Leeuwarderadeel en Leeuwarden wordt dan 1.886 resp. 4.401. De toename wordt dan 2.515, oftewel 133%.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 68