Woningen Leeuwarderadeel - woningen - WOZ-waarde €235.000,- Niet-woningen Leeuwarderadeel - bedrijfspand - WOZ-waarde 240.000 - waterverbruik 30Qm3, huur en eigendom 4 t> 200 400 600 600 1000 3200 a OZB Afvalstoffenheffing Rioolheffing C1-226 0 500 1000 1500 2000 2500 OZB R tooi heffing

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 69