Bijlage 2 Vergelijking verordeningen Leeuwarden - Leeuwarderadeel - Littenseradiel maart 2017 De belastingverordeningen van respectievelijk Leeuwarderadeel en Littenseradiel zijn vergeleken met de verordeningen van Leeuwarden. Specifieke verschillen zoals vrijstellingen en tariefstructuur zijn aangegeven evenals eventuele aandachtspunten voor de communicatie. Vergelijking verordeningen Leeuwarden - Leeuwarderadeel Onroerende zaakbelastingen: Vrijstelling: In Leeuwarden is een vrijstelling voor primair- en voortgezet onderwijs. Leeuwarderadeel heeft geen vrijstelling voor het voortgezet onderwijs. Omdat er geen voortgezet onderwijs in Leeuwarderadeel is, is dit geen aandachtspunt Leeuwarderadeel heeft een vrijstelling voor sportvelden en jachthavens. Deze vervalt met ingang van 01 -01 -2018 onder de huidige regeling van Leeuwarden. Sportverenigingen die eigenaar zijn zullen in 2Ö18 voor het eerst een aanslag ontvangen. Aandachtspunt Tarieven: Zie voor de verschillen in belastingdruk bijlage 1 Rioolheffing: De rioolheffing in Leeuwarderadeel komt volledig ten laste van de gebruiker. In Leeuwarden is een deel voor de eigenaren en gebruikers. Dit betekent een verschuiving van de lastendruk na 1 januari 2018 naar de eigenaren. De eigenaren (woningbouwverenigingen, beleggingsmaatschappijen, in totaal 7) krijgen voor het eerst een aanslag. Vrijstelling: 1) In de gemeente Leeuwarden is een vrijstelling opgenomen voor percelen die worden gebruikt voor de publieke dienst met uitzondering voor de percelen die worden gebruikt voor het geven van onderwijs. 2) De tweede vrijstelling is voor bouwterreinen, bouwkavels, objecten in aanbouw, etc. In Leeuwarderadeel is een dergelijke vrijstelling niet opgenomen en zijn dergelijke objecten belastbaar. Deze objecten krijgen in de praktijk geen rioolheffing opgelegd, is dus geen aandachtspunt^ 3) Leeuwarderadeel kent een vrijstelling van bedrijfsgebouwen 35 m2 in het "verticale" vlak. Aandachtspunt, want Leeuwarden legt wet een aanslag op. Zijn niet hoge bedragen, en zijn er niet veel 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 70