Vergelijking verordeningen Leeuwarden Littenseradiel Onroerende zaakbelastingen: Vrijstelling: In Leeuwarden is een vrijstelling voor primair en voortgezet onderwijs. Littenseradiel heeft een dergelijke bepaling niet. Tarieven: Zie voor de verschillen in belastingdruk bijlage 1 Rioolheffing: De rioolheffing in Littenseradiel komt volledig ten laste van de gebruiker. In Leeuwarden is een eigenaren- en een gebruikersheffing. Dit betekent een verschuiving van de lastendruk na 01-01-2018 naar de eigenaren. De eigenaren (woningbouwverenigingen) krijgen voor het eerst een aanslag. Communicatie naar de doelgroep. Vrijstelling; 1) in de gemeente Leeuwarden is een vrijstelling opgenomen voor percelen die worden gebruikt voor de publieke dienst. 2) De tweede vrijstelling is voor bouwterreinen, bouwkavels, objecten in aanbouw, etc. In Littenseradiel is een dergelijke vrijstelling niet opgenomen en zijn dergelijke objecten belastbaar. Deze objecten krijgen in de praktijk geen rioolheffing opgelegd en is derhalve geen punt van aandacht. Tarieven: In Leeuwarden is een maximering van het tarief gebaseerd op een verbruik tot 375.000 m3. In Littenseradiel is een maximumbedrag van toepassing bij een waterverbruik van 5.000 m3 bij niet-woningen. Littenseradiel heeft een aanvangstarief beginnend bij 5.000 m3. In Leeuwarden begint de cumulatie in het tarief bij meer dan 251 m3. Dit leidt tot een lastentoename in Littenseradiel bij gebruikers die meer dan 500 m3 verbruiken. Littenseradiel heeft een maximering van 235,-. Grootverbruikers zoals verzorgingstehuizen, sportcomplexen zullen meer betalen. Aandachtspunt voor communicatie! Littenseradiel heeft een vast tarief en in Leeuwarden is een variabel tarief eigenarendeel afhankelijk van de woz-waarde. Hieruit volgt een verschuiving afhankelijk van de waarde van de woning. Bij hogere WOZ-waarden neemt de rioolheffing eigenaren toel Afvalstoffenheffing: Tarieven Voor verschillen in belastingdruk zie bijlage 1 3

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 72