Belastingdruk Littenseradiel - Leeuwarden In Littenseradiel neemt de belastingdruk bij huishoudens met een huurwoning af. Bij de categorie eigenwoningbezitters neemt de belastingdruk toe. De toename van de belastingdruk is met name toe te rekenen aan het verschil in het tarief afvalstoffen- en rioolheffing en voor een klein deel vanwege het OZB-tarief. Het merendeel van de woningen (1.115 van 1.320) zijn eigen woningen en krijgen te maken met gemiddelde lastenverzwaring van 22% (€154,-). 6 Voorbeeld 1eenpersoonshulshoud en, huurwoning Gemeente OZB eigenaar OZB gebruiker Afvalstoffen heffing Rioolheffing eigenaar Rioolheffing gebruiker Totaal Littenseradiel €131,16 €195,00 €326,16 Leeuwarden €168,17 €60,88 €229,05 Verschil -€97,11 Voorbeeld 2meerpersoonshulshouden, huurwonir Gemeente OZB eigenaar OZB gebruiker Afvalstoffen heffing Rioolheffing eigenaar Riooiheffing gebruiker Totaal Littenseradiel €166,20 €195,00 €361,20 Leeuwarden €252,26 €91,32 €343,58 Verschil -€17,62 Voorbeeld 3meerperaoomhulshouden, eigen woning, WOZ-wsarde 230.000 Gemeente OZB eigenaar OZB gebruiker Afvalstoffen heffing Riooiheffing eigenaar Rioolheffing gebruiker Totaal Littenseradiel €342,70 €166,20 €195,00 €703,90 Leeuwarden €375,87 €252,26 €138,28 €91,32 €857,72 Verschil €153,82 Voorbeeld 4bedrijfspand eigendom, WQZ-waarde 180.000, waterverbruik 300m1 Gemeente OZB eigenaar OZB gebruiker Afvalstoffen heffing Rioolheffing eigenaar Rioolheffing gebruiker Totaal Littenseradiel €268,20 €250,20 €195,00 €713,40 Leeuwarden €746,39 €597,11 €108,22 €195,84 €1.647,56 Verschil €934,16 Voorbeeld 5: bedrijfspand huur. WOZ-waarde 180.000, waterverbruik Söfts3 Gemeente OZB eigenaar OZB gebruiker Afvalstoffen heffing Rioolheffing eigenaar Riooiheffing gebruiker Totaal Littenseradiel 250,20' €195,00 €445,20 Leeuwarden €597,11 €195,84 €792,95 Verschil €347,75 Voorbeeld 6; agrarisch bedrijfspand, WOZ-waarde €400.000, geen riooSaanslultini Gemeente OZB eigenaar OZB gebruiker Afvalstoffen heffing Riooiheffing eigenaar Rioolheffing gebruiker Totaal Littenseradiel €596,00 €556,00 €1.152,00 Leeuwarden €1.658,64 €1326,92 €2.985,56 Verschil €1.833,56 159 In Littenseradiel zijn 18 van de 94 agrarische objecten (20%) aangesloten op het riool. Uitgaande van een gemiddeld waterverbruik van 1.680m3 vallen de rioolheffingen dan 1.221 hoger uit. Het totaal aan belastingen naar de tarieven van Littenseradiel en Leeuwarden wordt dan 1.347 resp. 4.401. De toename wordt dan 3.054, oftewel 227%.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 75