Blad 8 Belastingdruk inwoners In Leeuwarderadeel en het deel van Llttenseradlel staan in totaal bijna 5500 woningen die straks vallen onder gemeente Leeuwarden. Het grootste deel betreft eigen woningen (78%). 80% van de huishoudens gaat na de herindeling minder betalen. Dit zijn alle huishoudens met een huurwoning en driekwart van de huishoudens met een eigen woning. In Leeuwarderadeel scheelt dat voor de huishoudens met een huurwoning ongeveer €180,-. In Littenseradiel respectievelijk €97,- (eenpersoonshuishouden) en €17,-(meerpersoonshuishouden). De eigenaren van woningen in Leeuwarderadeel zullen ongeveer €155,- minder betalen (bij een gemiddelde W02-waarde van €230.000,-). Een deel van de huishoudens gaat meer betalen (20%). Dit zijn de eigen woning bezitters van Littenseradiel. Bij een gemiddelde WOZ-waarde van €230.000, neemt de belastingdruk ongeveer toe met €154,-. Dit komt niet zozeer door OZB maar door de rioolheffing eigenaar en afvalstoffenheffing. Wijziging belastingdruk naar aantal huishoudingen per 1 januari 2018. Littenseradiel Verschil Aantal objecten Huurwoningen éénpers -97,00 77 Huurwoningen meerpers -17,00 128 Koopwoningen 154,00 1115 Totaal Littenseradiel 1320 Leeuwarderadeel Verschil Aantal objecten Huurwoningen éénpers -178,00 488 Huurwoningen meerpers -181,00 517 Koopwoningen -155,00 3153 Totaal Leeuwarderadeel 4158 Totaal 5478 Belastingdruk ondernemers De eigenaren van bedrijfspanden gaan meer betalen. Ook de gebruikers van bedrijfspanden gaan meer betalen en dan met name gebruikers met een groot waterverbruik. Onderstaand overzicht geeft inzicht in het aantal bedrijven die met een verhoging van de belastingdruk te maken krijgen en geeft tevens de omvang van de stijging weer. In dit overzicht is rekening gehouden met een gemiddeld waterverbruik. Mocht het waterverbruik in werkelijkheid hoger zijn dan kan de belastingdruk meer toenemen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel | 2017 | | pagina 86