altijd plezierig. Het was voor mij een hele waardevolle periode. Ik dank u allen zeer, wij zien elkaar vast nog weieens weer. De Voorzitter: Ik nodig u uit om naar de overzijde te gaan. Ik dank u zeer en sluit de vergadering. De Voorzitter sluit om 17.45 uur de vergadering. 60 Verslag van de handelingen van de raad van de gemeente Leeuwarden van dinsdag. 1 mei 1990. RAADSVERGADERING van dinsdag, 1 mei 1990 om 14.00 uur. Aanwezig 37 leden. PvdA CDA WD PAL D66 de dames A.J. Dikken, H.J. de Haan-Laagland, drs. A. Jon- gedijk-WellesJ. van der Kloet, J.G. Vlietstra en M.C.M. Waanders en de heren T. Herrema, H. ten Hoeve, drs. E.M. Janssen, J.F. Janssen, ir. G.A. Kessler, J. van Olffen, P.E.J. den Oudsten, R. Terpstra en ir. J.A.F.A. Timmermans de dames Y.A. Dijkstra-Mol en J.J. Tiemersma en de heren drs. J.H.C.M. Biemans, B. Bilker, D.E. Heere, M.F. Koop- mans, G. Krol, P.J. Sijbesma en drs. A.P. Terpstra. de dames F.J. van Ulzen-Hakker en M.A.D. Waalkens en de heren J. de Beer en R. Burg. mevrouw M.J. Garms en de heren H. Brinks en G.H. Heins de heren drs. P.D. Bakker, S. Hiemstra, drs. P. de Jong, ir. P.J.H. Peeters Weem en D.G. Schreuder. GPV/RPFSGP: mevrouw W. Visser. Voorzitter: de heer mr. G.J. te Loo, burgemeester. Secretaris: mevrouw ir. J.A. Lantermans. Voorts zijn aanwezig: mevrouw Th.O.J. Lucardie, directeur Beleid Dienst Bestuurszaken en de heren J.C. Koning, directeur Middelen Dienst Bestuurszaken, H. Sikkema, directeur Economische en Sociale Zaken Te behandelen: Punt omschrijving 1. Beëdiging van de leden van de 2. Mededelingen. 3. Benoemen van de wethouders. blz. gemeenteraad. 3 3 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1990 | | pagina 1