Verslag van de handelingen van de raad van de gemeente Leeuwarden van maandag.19 november 1990. RAADSVERGADERING van maandag, 19 november 1990 om 19.30 uur. Aanwezig 35 leden. PvdA de dames A.J. Dikken, H.J. de Haan-Laagland, drs. A. Jon- gedijk-Welles, J. van der Kloet, J.G. Vlietstra (weth.en M.C.M. Waanders en de heren T. Herrema, H. ten Hoeve, drs. E.M. Janssen, J.F. Janssen, ir. G.A. Kessler (weth.), J. van Olffen, P.E.J. den Oudsten, R. Terpstra, ir. J.A.F.A. Timmermans (weth. de dames Y.A. Dijkstra-Mol en J.J. Tiemersma en de heren drs. J.H.C.M. Biemans, B. Bilker, D.E. Heere (weth.), M.F. Koopmans (weth.), G. Krol en P.J. Sijbesma. de dames F.J. van Ulzen-Hakker en M.A.D. Waalkens en de heren J. de Beer en R. Burg. mevrouw M.J. Garms en de heren H. Brinks en G.H. Heins. de heren drs. P.D. Bakker, drs. P. de Jong, ir. P.J.H. Peeters Weem en D.G. Schreuder. GPV/RPF/SGP: mevrouw W. Visser. CDA VVD PAL D66 Afwezig: de heren drs. A.P. Terpstra (CDA) en S. Hiemstra D66. Voorzitter: de heer mr. G.J. te Loo, burgemeester. Secretaris: mevrouw ir. J.A. Lantermans. Voorts zijn aanwezig: de heren drs. A.A.J.S. v.d. Gevel, voorzitter Raadsadviescommissie voor de Beroep- en Bezwaarschriften (tot 19.45 uur), H. Sikkema, directeur Dienst Economische en Sociale Zaken, B. den Uijl, hoofd afdeling Financiën Dienst Bestuurszaken en P.H. van der Valk, directeur Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu Dienst Stads ontwikkeling en Milieu.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1990 | | pagina 1