Verslag van de handelingen van de raad van de gemeente Leeuwarden van maandag. 26 augustus 1991. RAADSVERGADERING van maandag, 26 augustus, om 19.30 uur. Aanwezig 34 leden. PvdA CDA WD PAL D66 de dames A.J. Dikken, H.J. de Haan-Laagland, drsA. Jon- gedijk-WellesJ. van der Kloet, J.G. Vlietstra (weth.) en M.C.M. Waanders en de heren T. Herrema, H. ten Hoeve, drs. E.M. Janssen (weth.), J.F. Janssen, J. van Olffen, P.E.J. den Oudsten, W. Schadé, R. Terpstra, ir. J.A.F.A. Timmermans (weth. Dijkstra-Mol en J.J. Tiemersma en de heren Biemans, B. Bilker, D.E. Heere (weth.), (weth.), G. Krol, P.J. Sijbesma en drs. de dames Y.A. drs. J.H.C.M M.F. Koopmans A.P. Terpstra. mevrouw F.J. van Ulzen-Hakker en de R. Burg de heren H. Brinks en G.H. Heins de heren drs. P.D. Bakker, S. Hiemstra, drs. P D.G. Schreuder. heren J. de Beer en de Jong en GPV/RPF/SGP: mevrouw W. Visser. Afwezig: de dames M.A.D. Waalkens (WD) en M.J. Garms (PAL) en de heer ir. P.J.H. Peeters Weem (D66). Voorzitter: de heer mr. G.J. te Loo, burgemeester. Secretaris: mevrouw ir. J.A. Lantermans. Voorts zijn aanwezig: de heren G.J.P. v.d. Berg, loco-secretaris, S. Boorsma, vakdirecteur Reiniging, Markten, Havens, Vergunningen en Groen Dienst Stadsbeheer, H. Flinterman, staffunctionaris Dienst Be stuurszaken, A.A.J.S. v.d. Gevel, voorzitter Raadsadviescommissie voor de Beroep- en Bezwaarschriften (tot 19.45 uur), 0. Herder, directeur Sociale Zaken Dienst Economische en Sociale Zaken, H. Sikkema, algemeen directeur Dienst Economische en Sociale Zaken, R. Smit, hoofd afdeling Buitensport Dienst Welzijn. 1

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1991 | | pagina 1