Gemeente eeuwarden Verilag van de handelingen van da raad van de gemeente Leeuwarden van maandag. 13 maart: 1995. RAADSVERGADERING van maandag, 13 maart 1995, om 19.30 uur. Aanwezig: 34 leden. PvdA: CDA: D66: WD: PAL/GL: NLP: GPV/RPF/SGP de dames A.J. Dikken, H.J. de Haan- Laagland (weth. W.H. de Jong en M.C.M. Waanders en de heren H. ten Hoeve, J. van Olffen, P.E.J. den Oudsten, drs. W.R. Sluiter en ir. J.A.F.A. Timmermans (weth.). mevrouw J.J. Tiemersma en de heren drs. J.H.C.M. Biemans, B. Bilker (weth.), D. Feenstra, G. Krol, drs. A.P. Terpstra en J.P.W. de Vries. de dames S. Inberg-Mulder en A.M. Schaafsma en de heren drs. P.D. Bakker, mr. J.T.P. Gros, M.J.M. Hoogeveen en drs. P. de Jong (weth. de dames F.J. van Ulzen-Hakker en I.A.M. van Ammers en de heren J. de Beer, A.A.M. Brok en W.S. Feddema. de dames S. de Bruin en A.M. Visser en de heren H. Brinks en J.C. Beers, de heren G. Jacobse en J.B. de Jong. de heer dr. J.E. Greving. Afwezig: drs. K. Koops (PvdA), A.S. en vacature (PvdA) Roekiman (PAL/GL) Voorzitter: Secretaris de heer drs. H.H. Apotheker, mevrouw ir. J.A. Lantermans. Voorts zijn aanwezig: H.E. Bannink, afdelingshoofd Milieu, Dienst Stadsontwikkeling en Milieu, E.C. van Beek, directeur Dienst Welzijn, C.W. van Endt, directeur Dienst Algemene Zaken, H. Lolkema, beleidsmedewerker Sport en Recreatie Dienst Stadsbeheer, H. Schenk, controller/plv. directeur Dienst Algemene Zaken. R. Smit, hoofd Sport en Recreatie Dienst Stadsbeheer, J. Vogelaar, directeur Dienst Stadsontwikkeling en Milieu. Sjoch dizze stêd; sjoch wat der rünom bart It aide spegelet him yn wat de takomst hat Piter Terpstra 13

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1995 | | pagina 1