Gemeente eeuwarden V«r»l»o van de handelingen van da raad van de gemeente Leeuwarden van maandag. 26 juni 1995. RAADSVERGADERING van maandag, 26 juni 1995, om 10.00 uur. Aanwezig: 35 leden. PvdA: CDA: D66: WD: PAL/GL: NLP: GPV/RPF/SGP: de dames A.J. Dikken (alleen middag), H.J. de Haan-Laagland (weth.W.H. de Jong en drs. M.C.M. Waanders en de heren H. ten Hoeve (alleen morgen), drs. K. Koops, J. van Olf- fen, P.E.J. den Oudsten, drs. W.R. Sluiter, ir. J.A.F.A. Timmermans (weth.) en A. Zijl stra. mevrouw J.J. Tiemersma (alleen middag) en de heren drs. J.H.C.M. Biemans, D. Feenstra, drs. A.P. Terpstra en J.P.W. de Vries, de dames S. Inberg-Mulder en drs. A.M. Schaafsma en de heren drs. P.D. Bakker, mr. J.T.P. Gros, M.J.M. Hoogeveen en drs. P. de Jong (weth. de dames F.J. van Ulzen-Hakker en I.A.M. van Ammers (weth,en de heren J. de Beer, A.A.M. Brok en W.S. Feddema. de dames S. de Bruin en A.M. Visser en de heren H. Brinks (weth.), J.C. Beers en A.S. Roekiman. de heren G. Jacobse en J.B. de Jong. de heer dr. J.E. Greving. Afwezig: de heren G. Krol en B. Bilker (beiden CDA) Voorzitter: Secretaris: de heer drs. H.H. Apotheker, mevrouw ir. J.A. Lantermans. Voorts zijn aanwezig: C. Baan, stafmedewerker bestuurson- dersteuning, Concernstaf, B. Bannink, afdelingshoofd Milieu Dienst Stadsontwikkeling (vanaf 11.30 uur), E.C. van Beek, directeur Dienst Welzijn, J. de Boer, afdelingshoofd Ruim telijke Ordening Dienst Stadsontwikkeling, S. Boorsma, directeur Dienst Stadsbeheer, mevrouw, H. Kerkhoven, inte- Sjoch dizze stêd; sjoch wat der ranorn bart - It aide spegelet him yn wat de takomsl hat - Piter Terpstra 13

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1995 | | pagina 1