Gemeente |eeuwarden Oldehoofscerkerlchof 2 Postbus 21000 8900 JA Leeuwarden Telefoon 058 233 88 33 Verslag van de handelingen van de raad van de gemeente Leeuwarden van maandag, 9 oktober 1995. RAADSVERGADERING van maandag, 9 oktober 1995, om 19.30 uur. Aanwezig: 3 5 leden. PvdA CDA: D66 WD: PAL/GL: NLP GPV/RPF/SGP de dames H.J. de Haan-Laagland (weth.), W.H. de Jong en drsM.C.M. Waanders en de heren H. ten Hoeve, drs. K. Koops, J. van Olffen, P.E.J. den Oudsten, drs. W.R. Sluiter, ir. J.A.F.A. Timmermans (weth.) en A. Zijlstra. mevrouw J.J. Tiemersma en de heren drs. J.H.C.M. Biemans, B. Bilker D. Feenstra, G. Krol, en J.P.W. de Vries, de dames S. Inberg-Mulder en drs. A.M. Schaafsma en de heren drs. P.D. Bakker, mr. JTPGrosMJMHoogeveen en drsPde Jong (weth. de dames F.J. van UIzen-Hakker en I.A.M. van Ammers (weth.) en de heren J. de Beer, A.A.M. Brok en W.S. Feddema de dames S. de Bruin en A.M. Visser en de heren H. Brinks (weth.), J.C. Beers en A.S. Roekiman. de heren G. Jacobse en J.B. de Jong. de heer A. Stoker. Afwezig mevrouw A.J. Dikken (PvdA) en de heer drs. A.P. Terpstra (CDA) Voorzitter: de heer drs. H.H. Apotheker. Secretaris: mevrouw ir. J.A. Lantermans Voorts zijn aanwezig: E.C. van Beek, directeur Dienst Wel zijn, S. Boorsma, directeur Dienst Stadsbeheer, mevrouw S.A. Brandsma, afdelingshoofd Samenlevingszaken en Cultuur Dienst Welzijn, H. Schenk, controller/plv. directeur Dienst Algemene Zaken, B. Wessels, controller/plv. directeur Dienst Stadsontwikkeling, I. Wijnants, directeur Bedrijfs voering, P. v.d. Woude, directeur Dienst Stadsontwikkeling, P. Zwaagstra, Afdelingshoofd Financiën/controller a.i. Dienst Stadsbeheer. Sjoch dizze stêd; sjoch wat der riinoni bart - It aide spegelet him yn wat de takomst hat - Piter Terpttra 13

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Notulen) | 1995 | | pagina 1