!i I i Bijlage tot het verslag der handelingen van de gemeenteraad van Leeuwarden, 1948. AANHANtSEL. Dit besluit was gegrond op het feit, dat deze maat schappij de enige gegadigde was, die bereid werd gevon den het gehele financiële risico van de exploitatie op zich te nemen. De vergunning is voorlo pig voor twee jaren verleend met de bedoeling deze ter mijn bij verdere uitbreiding van de dienst te verlengen tot tien jaren. Leeuwarden, 8 Januari 1948, Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, a.A.m.van der heulen, Burgemeester. T.BAKKER, Secretaris. Verzonden 10 Januari 1948, i i

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1948 | | pagina 2