m 19 woningen Warmoezenierstr 32 Eilartstraat 19 49 14 30 71 35 70 40 10 86 60 151 68 75 2 50 4 4 4 25 2 54 15 2 14 3 1 -M.TK3 :>a.Cvy, j v Bijlage, behorende bij beantwoording vragen van de heer J. Knol, Overzicht van de complexen, waarbij sprake is van bezwaar tegen de voorgestel de huurharmonisatie en van de aantallen huurders, die bezwaar hebben aangete kend. eigenaar "Patrimonium "Ver.v.Volksh. "Beter Wonen" "St. Joseph" "Leeuw.-L'deel" "Gem. Woningbedr adres aan de Raad adres aan het College omschrijving complex eo 105 100 168 112 16 2 2 6 6 198 60 286 35 224 270 54 200 33 144 82 Merelstraat e.o. Koestraten Prinsesseweg e.o. Archipelweg e.o. Cambuursterpad Cambuursterpad Lege Dyk Wirdum it it 11 Wi jtgaard Wirdum e.a. Tijnjedijk Tijnjedijk Jan van Scorelstraat e.o. van Loonstraat Spoorstr. Achter de Hoven Marathons trat en Cambuurplein Duplexen div. straten Trompstraten Geraniumstraat Harlingerstraatweg A.Stellingwerfstraat TjHiddesstraat Schapestraat e.o. Marssumerstraten Balistraten Camminghastraten Insulindestraat e.o. Trompstraat Valeriusstraten e.o. Euterpestraten e.o. Corellistraten e.o. Valeriusstraat Rameaustraten Wielenstraten e.o. Murkstraten e.o. aantal bezwaren. 6 velen velen 2 2 2 2 2 6 6 6 2 286 6 2 26 12 zeer velen zeer velen

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1972 | | pagina 8