13> Is het college met ons van mening dat door deze handelwijze de grondwettelijke vrijheid van het deelnemen aan verenigingen en de mogelijkheid voor iedere burger in overheidsfuncties te worden benoemd worden beknot? 14. Is het college met ons van mening dat aan dit soort Watergate- achtige toestanden direct een eind moet worden gemaakt? P. van der Wal

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1973 | | pagina 9