Beantwoording van vragen van de raadsfractie van Axies over de situatie bij het Leeuwarder Politiekorps. V/at de vragen 1, 2, 3 en 7 betreft, mag ik verwijzen naar de antwoorden op de vragen over hetzelfde onderwerp, welke op 18 september jl. door de raadsleden Buising en De Pree zijn gesteld. Vraag 4 kan ik bevestigend beantwoorden. Op de vragen als bedoeld onder 5 kan ik eerst een antwoord geven, nadat het onderzoek is afgesloten. Vraag 6 kan ik ontkennend beantwoorden. Aan het gestelde in vraag 8 heb ik bij deze voldaan. Leeuwarden, 21 september 1976. De Burgemeester van Leeuwarden, J.S. Brandsma.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1976 | | pagina 6