I Aanhangsel no. J>. Beantwoording van de aan "burgemeester en wethouders gestelde vragen d.d. 8 september 1977» van het raadslid de heer 0. Heidinga, over distelgroei in de voormalige Landbuurt. Vragen: 1Is het college bereid om op zeer korte termi.in dit terrein te doen zuiveren, en er zorg voor te dragen dat ook het zaad zoveel mogelijk mee wordt verwijderd? 2. Wil het College op zeer korte termijn antwoord geven? Antwoorden: 1en Door de aanwezigheid van puin 2. waaronder stukken betonijzer was het onmogelijk het terrein dit jaar driemaal te maaien; enige dagen geleden is de be groeiing behandeld met een plan- tendodend middel. Na afsterven zal het terrein verder geruimd worden. Leeuwarden, 20 september 1977» Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, J.S. Brandsma W.J.G. Reumer Burgemeester. Secretaris.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1977 | | pagina 3