-2- 5. Bent U bereid de politie opdracht te geven om "grappen" met kransen in situaties waar dit volkomen misplaatst is te voorkomen? Een dergelijke opdracht lijkt mij niet nodig. Het is nauwelijks in te denken dat identieke situaties zich zullen herhalen. In dit soort geval len zal de politie al naar gelang de omstandigheden moeten handelen. 6. Vanneer en hoe kan de Burge meester de Raad inzicht ver schaffen in de maatregelen die hij gaat nemen om in de toekomst deze situaties het hoofd te bieden en de poli tie ook preventief te kunnen laten optreden? De bevolking heeft recht op een goede bescherming tegen deze agressieve wijze van demonstreren. Het is niet mogelijk de Raad inzicht te verschaffen omtrent maatregelen die getroffen zullen worden in situaties die van tevoren niet zijn te voorzien. Leeuwarden, 19 december 1979» De Burgemeester van Leeuwarden,

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1979 | | pagina 13