7. Is het College bereid er bij de Tweede Kamer op aan te dringen een regeling op te stellen die er op gericht is afsluitingen te voorkomen Leeuwarden, 13 oktober 1981. Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden, 3.S. Brandsma, Burgemeester. W.J.G. Reumer, Secretaris. 7. Wij zien daartoe gelet op de thars voorliggende cijfers onvoldoende aanleiding. - 2 -

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1981 | | pagina 10