Mededelingenlijst voor de raadsvergadering van 24 juni 1991. Ingekomen zijn: A. Bericht van goedkeuring bij Ko ninklijk Besluit van 29 mei 1991, nr. 91.005009 van de raadsbesluiten van 17 december 1990 tot: 1. vaststellen van de verorde ning tot wijziging van de "Verordening op de heffing en invordering van begrafe nisrechten" (14e wijziging); 2. vaststellen van de nieuwe "Verordening op de heffing en invordering van leges" (Legesverordening Leeuwarden 1991) B. Bericht van ontvangst van Gede puteerde Staten van Friesland van 26 maart 1991 betreffende het raadsbesluit van 14 januari 1991 tot wijziging van de Alge mene politieverordening. C. Berichten van goedkeuring van Gedeputeerde Staten van Friesland betreffende: 1. het raadsbesluit van 25 maart 1991 tot overname in beheer en onderhoud van de Vierhuisterweg 2. de raadsbesluiten van 22 april 1991 inzake: a. voorbereidingsbesluit ten behoeve van de reconstructie van de oostelijke rondweg vanaf de Tijnjedijk tot de Esdoorn- straat/Insulindestraat voor de duur van twee jaar; b. voorbereidingsbesluit ten behoeve van de aanleg van de Verlengde Langdeelstraat voor de duur van twee jaar. D. Bericht van goedkeuring van Ge deputeerde Staten van Friesland betreffende het besluit van 12 maart 1991 van Burgemeester en Wethouders inzake garantie van een geldlening ten behoeve van de Stichting Medisch Centrum Leeuwarden.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1991 | | pagina 15