&tj,Q3c 1 252 Mededelingenlijst voor de raadsvergadering van 14 januari 199}. Ingekomen zijn: A. 1. Brief van 27 november 1990 van de Nederlandse Melkhandelaren Organi satie over het gebruik van glazen re tourverpakkingen. 2. Brief van 4 december 1990 van de heer D. Klay, nr. 10172 inzake het ritme van het leven. 3. Rapporten omtrent: 1. controle financiële administratie Algemene Dienst le kwartaal; 2. controle administratie Woningbe drijf le halfjaar 1990; 3. controle financiële administratie Woningbedrijf le en 2e halfjaar 1989; 4. controle administratie Dienst Sociale Werkvoorziening 4e kwar taal 1989 en le kwartaal 1990; 5. controle administratie Dienst Sociale Werkvoorziening le tot en met 3e kwartaal 1989; 6. controle administratie Dienst voor Sport- en Recreatie 3e kwartaal 1989; 7. controle administratie Dienst voor het Marktwezen en de Friesland hal le en 2e kwartaal; 8. controle administratie Dienst voor het Marktwezen en de Friesland hal le en 2e kwartaal 1990; 9. controle administratieve Dienst voor het Marktwezen en de Frie slandhal 'ze en 3e kwartaal 1989; 10. controle administratie Gemeen telijke Sociale Dienst 4e kwar taal. Voorgesteld wordt deze brieven en deze rap porten voor kennisg eving aan te nemen. B. Verzoek ex artikel 74 WBO van november 1990 met betrekking tot herstel in- braakschade van de T.J. Roordaschool te Wytgaard. C. Brief van 3 december 1990 van het Me disch Centrum Leeuwarden met verzoek tot goedkeuring exploitatie en investeringsbe groting 1991. Voorgesteld wordt dit verzoek in handen te stellen van Burgemeester en Wethouders om preadvies. Voorgesteld wordt deze begroting in handen te stellen van Burgemeester en Wethouders om preadvies.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1991 | | pagina 1