Mededelingenlijst voor de raadsvergadering van 9 december 1991. Ingekomen zijn: A. Uitspraak van de afdeling Rechtspraak van de Raad van State van 14 oktober 1991, waarbij het beroep van K.L. Sibrandi te Leeuwarden tegen het besluit van de Raad van 5 juni 1989, betreffende de ongegrondverklaring van een beroep tegen het weigeren van een bouwvergunning voor het plaatsen van een antennemast op het perceel le Rembrandtdwars- straat 9, alhier, is verworpen. B. Verzoeken van: 1. bestuur van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs te Leeuwarden-Zuid d.d. 4 okto ber 1991 om medewerking voor een technische c.q. functie- verbeterende aanpassing als mede aangepast meubilair voor een gehandicapte leer ling ten behoeve van de Johan Willem Frisoschool, alhier 2. bestuur van de Vereniging voor Christelijk Onderwijs aan kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden Leeuwarden d.d. 25 oktober 1991, om medewerking voor het herstellen van een aantal kozijnen ten behoeve van de Dr. J. Hoferschool, alhier 3. bestuur van de Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs te Wirdum d.d. 25 oktober 1991 om medewerking voor diverse voorzieningen technisch onderhoud ten behoeve van de basisschool De Arke te Wirdum. Voorgesteld wordt deze uitspraak voor kennisgeving aan te nemen.

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1991 | | pagina 30