WERKAFSPRAAK END EN REGIO-KORPS FRIESLAND met betrekking tot de algemene zorg ten aanzien van vreemdelingen en INZAKE INTENSIVERING VREEMDELINGENTOEZICHT Periode 1-1 t/m 31-12-1997 - 2 - a. indien buitenlandse vrouwen zonder verblijfsvergunning wor den aangetroffen handelt de Politie Midden Friesland con form de Vreemdelingen-circulai re van het Ministerie van Justitie Hoofdstuk B17 onder 2.2. Dit kan inhouden dat deze vrouwen bij geringe twijfel het slachtoffer zijn van vrouwen handel, een verblijfsvergunning krijgen tot maximaal drie maan den; b. vanaf 1996 tot heden zijn 7 politie-onderzoeken ingesteld in sexgelegenheden te Leeuwar den, waarbij 23 illegale in Nederland verblijvende vrouwen zijn aangetroffen. Daarvan zijn 18 vrouwen Nederland uitgezet omdat zij niet voldeden aan de hierboven genoemde criteria. In het kader van de Vreemdelingen wetgeving waren van de overige vijf vrouwen een aantal niet uitzetbaar en een aantal kreeg een aanzegging om binnen tien dagen Nederland te verlaten. Bij geen van de aangetroffen vrouwen was sprake van vrouwen handel, zodat aan hen op basis hiervan geen tijdelijke ver blijfsvergunning kon worden verstrekt Leeuwarden, 1 juli 1997. 2

Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Schriftelijke vragen) | 1997 | | pagina 23