Historisch Centrum Leeuwarden

HomePeriodieken

Periodieken


Besluiten Leeuwarden 1811-1850 (Repertorium de Roos)

Toelichting


Het Repertorium De Roos is een nadere toegang op de notulen en besluiten van de opeenvolgende besturen van de stad Leeuwarden in de jaren 1811-1850. Het is vervaardigd door Jan de Roos (1902-1986) die als medewerker van het Gemeentearchief Leeuwarden hier ruim 30 jaar aan heeft gewerkt.


Het repertorium geeft een korte omschrijving van het verhandelde in de vergadering of van het genomen besluit, met een verwijzing naar de datum en het volgnummer van het agendapunt.


De verschillende bestuursorganen worden aangeduid met: "M" of "index M" of "R" of zonder vermelding.


M” verwijst naar:

Toegangsnummer 1002, inventarisnummer: nr. 95:

Besluiten van de Maire en Adjuncten 1811.Index M” verwijst naar:

Toegangsnummer 1002, inventarisnummers 181-183:

Repertorium op de besluiten van de Maire en Adjuncten 1811-1813:

181. 1811 - 1812, mrt.

182. 1812, mei – dec.

183. 1813Zonder vermelding verwijst naar :

Toegangsnummer 1002, inventarisnummers 96-137:

Besluiten van Burgemeesteren, later Burgemeester en Wethouders 1813-1850:


96. 1813,dec. 30-1814

97. 1815

98. 1816, jan.-aug.

99. 1816, aug. 13-dec.

100. 1817, jan. - sep. 13

101. 1817, sep. 16-1817, dec.

102. 1818, jan. - juli 21

103. 1818, juli 25 - dec.

104. 1819, jan.-aug. 17

105. 1819, aug. 24-1820, mei

106. 1820, juni - dec.

107. 1821

108. 1822

109. 1823, jan.-aug.

110. 1823, sep.-1824, apr. 3

111. 1824, apr. 10 -dec.

112. 1825

113. 1826

114. 1827

115. 1828

116. 1829

117. 1830

118. 1831

119. 1832

120. 1833

121. 1834

122. 1835

123. 1836

124. 1837

125. 1838

126. 1839

127. 1840

128. 1841

129. 1842

130. 1843

131. 1844

132. 1845

133. 1846

134. 1847

135. 1848

136. 1849

137. 1850R” verwijst naar:

Toegangsnummer 1002, inventarisnummers: nr. 138-173:

Notulen van de Raad 1816-1850:

138. 1816, jan.-aug.

139. 1816, sep.- dec.

140. 1817

141. 1818

142. 1819, jan.-okt. 4

143. 1819, okt. 11-1820, okt

144. 1820, nov.-1821, okt.

145. 1821, nov.-1823, juni

146. 1823, aug.-1824, apr.

147. 1824, apr 7-dec

148. 1825

149. 1826

150. 1827

151. 1828

152. 1829

153. 1830

154. 1831

155. 1832

156. 1833

157. 1834

158. 1835

159. 1836

160. 1837

161. 1838

162. 1839

163. 1840

164. 1841

165. 1842

166. 1843

167. 1844

168. 1845

169. 1846

170. 1847

171. 1848

172. 1849

173. 1850