Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad 1996