Historisch Centrum Leeuwarden

Boarnsterhim vergaderstukken gemeenteraad 2003