Historisch Centrum Leeuwarden

raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 1966