Historisch Centrum Leeuwarden

Raadsverslagen Idaarderadeel 1935-1983 1970