Historisch Centrum Leeuwarden

Notulen van de gemeenteraad van Leeuwarderadeel 2013