Historisch Centrum Leeuwarden

HomeSearch

17 resultaten gevonden

| Raadsverslagen van de gemeente Leeuwarden, 1865-2007 (Bijlagen) | pagina 332

Na het gereedkomen van de restauratiewerkzaamheden aan de watertoren aan de Groningerstraatweg van de N.V. Waterleiding Friesland diende het bij de gemeente in eigendom zijnde terreintje om deze ... heesterbeplanting vervangen. Voorts is het bestaande toegangspad naar de watertoren vervallen en in de beplanting opgenomen. Hiervoor in de plaats is een nieuw voetpad aangelegd, dat uitkomt op het wandelpad tussen